Mieszkanie dla studenta – Lublin

Ostatnim analizowanym miastem z naszego wakacyjnego cyklu jest Lublin. Na podstawie danych udostępnionych przez serwis otoDom.pl i opracowanych przez Dział Badań i Analiz Emmerson Realty przedstawimy jak ma się sytuacja na rynku wynajmu mieszkań dla żaka w stolicy Lubelszczyzny. Odpowiemy na pytania dotyczące dostępnej oferty, jej struktury pokojowej oraz poziomu cen. Rynek wynajmu zostanie zestawiony także z aktualną sytuacją demograficzną miasta oraz charakterystyką samego ośrodka akademickiego.

Charakterystyka miasta – „łącznik” Wschodu i Zachodu

Lublin jest stolicą województwa lubelskiego i jednocześnie największym miastem po wschodniej stronie Wisły. Aktualnie zamieszkuje go ok. 344 tys. osób, chociaż zgodnie z ogólnopolską tendencją liczba jego mieszkańców rokrocznie się zmniejsza. Zachętą dla inwestorów do lokalizacji swoich inwestycji w tej części kraju są m.in. niskie koszty pracy, czy bardzo dobre kontakty z partnerami z Europy Wschodniej. W Lublinie mieści się również część Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec, która obejmuje 116 ha powierzchni. Aktualnie miasto przygotowuje się od III etapu rozszerzenia podstrefy, dzięki czemu możliwe będzie przyciągnięcie kolejnego kapitału krajowego jak i zagranicznego (głównie Niemcy i Stany Zjednoczone). Nie bez znaczenia jest również połączenie kolejowe łączące Warszawę z Dorohuskiem oraz Kijowem. W ostatnim czasie znacząco rozwinęła się infrastruktura drogowa, która przyczyniła się do poprawy komunikacji pomiędzy ważnymi ośrodkami miejskimi w Polsce oraz z zagranicą tj. Berlin czy Odessa.

W wyniku przemian gospodarczych jakie zaszły w latach 90. XX w., znaczna liczba lubelskich firm upadła. Obecnie w Lublinie rozwija się wiele gałęzi przemysłu, w tym przemysł samochodowy słynący głównie z produkcji samochodów ciężarowych. Działają tu także firmy z branży farmaceutycznej oraz chemicznej, zajmujące się produkcją nie tylko leków, ale i chemii klinicznej oraz nowoczesnych odczynników medycznych. Lublin słynie również z produkcji makaronów, płatków śniadaniowych, produktów ziołowych i piwa. Ważnym składnikiem lubelskiej gospodarki jest także Lubelskie Zagłębie Węglowe oraz największa w tym rejonie elektrociepłownia zlokalizowana w Lublinie – Wrotków. Duży wpływ na rozwój całego miasta mają istniejące ośrodki akademickie. Potwierdzeniem tego, jest fakt, że wśród pracodawców zatrudniających największą liczbę pracowników w mieście, plasuje się Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej oraz Uniwersytet Medyczny.

Lublin jest siódmym największym ośrodkiem akademickim w Polsce. W Lublinie studiuje ok. 95 tys. studentów., co daje liczbę 276 żaków na 1000 mieszkańców. Do ich wyboru jest 18 uczelni wyższych, z czego 4 to uczelnie państwowe i jedna uczelnia prywatna na prawach uczelni państwowej (Katolicki Uniwersytet Lubelski). Największe z nich pod względem liczby studentów to:

  • Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej – 23,6 tys.,

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – 15,2 tys.,

  • Politechnika Lubelska – 10,8 tys.,

  • Uniwersytet Przyrodniczy – 10,1 tys.,

  • Uniwersytet Medyczny – 7,3 tys.

Rynek wynajmu – struktura oferty, ceny, popularne lokalizacje

Studenci poszukujący lokum na pierwszy czy kolejny rok akademicki w tej części Polski mogą skorzystać z kliku opcji mieszkaniowych. Pierwszą z nich są domy studenckie, które mogą zapewnić łącznie ok. 9,3 tys. miejsc. Największą pulą dysponuje największa lubelska uczelnia – UMCS. Przy ul. Langiewicza znajduje się Miasteczko Akademickie posiadające w ofercie ok. 2,8 tys. miejsc dla żaków. Relatywnie dużą liczbę miejsc w stosunku do liczby studentów posiada Politechnika Lubelska – łącznie 2,2 tys. w czterech akademikach położonych przy ul. Nadbystrzyckiej. Z kolei Uniwersytet Przyrodniczy ma do dyspozycji 5 domów studenckich i blisko 1 800 miejsc. Na tle innych akademików wyróżnia się KUL, gdzie funkcjonują dwa oddzielne – żeński i męski. W tych dwóch budynkach jest miejsce dla ok. 1,5 studentów. Najmniej miejsc oferuje Uniwersytet Medyczny. W północnej części Lublina zlokalizowane są cztery budynki oferujące łącznie 980 miejsc.

Do kolejnej grupy należą studenci pochodzący z Lublina lub najbliższych okolic, którzy decydują się na pozostanie w swoich rodzinnych domach i codzienny dojazd. Do osób dojeżdżających na uczelnie należą także studenci studiów zaocznych lub ostatnich lat studiów. Żakom niezaliczających się do żadnej z tych grup pozostaje poszukiwanie lokum na wolnym rynku

Aktualnie studenci poszukujący mieszkania na wynajem mogą wybierać z ponad tysiąca mieszkań. W rozbiciu na dzielnice największa oferta dostępna jest na terenie Śródmieścia oraz Centrum. W pozostałych częściach Lublina ich liczba nie przekracza 100 lokali. Przyglądając się dostępnej podaży mieszkań w rozbiciu ze względu na liczbę pokoi, podobnie jak w innych analizowanych miastach największy odsetek stanowią tu lokale 2-pokojowe, odpowiadające za ponad połowę dostępnych mieszkań. Kolejno w ofercie są lokale o trzech pokojach, które dotyczą 30% oferty przeznaczonej na wynajem. W tej części Polski dostępny jest również stosunkowo wysoki odsetek mieszkań 4-pokojowych, które odpowiadają za ponad 8% oferty. Osoby poszukujące jeszcze większego lokum także znajda coś dla siebie, jednak będą mogły wybierać jedynie spośród 2% podaży. Ze względu na duże zainteresowanie przyszłych najemców kawalerkami, mieszkania o takim kryterium dotyczą jednie co dziesiątego lokalu.

1

Przejdźmy teraz do kosztów z jakimi muszą się liczyć lubelscy studenci chcący wynająć mieszkanie. Najmniej zapłacą osoby poszukujący kawalerek, ich cena oscyluje wokół poziomu 1,2 tys. zł/m-c. Warto jednak wspomnieć, że koszt wynajmu najmniejszych lokali w stolicy Lubelszczyzny jest już zbliżony do poziomu we Wrocławiu i Krakowie. W pozostałych przypadkach różnice w cenach średnich wynoszą od 250 do 500 zł/m-c. Wracając do cen mieszkań dla żaka w zależności od liczby pokoi, za przeciętny lokal 2-pokojowy trzeba zapłacić blisko 1,6 tys. zł/m-c. Myśląc o większym mieszkaniu trzeba się także liczyć z odpowiednio wyższymi kosztami – średnio za wynajem takiego o trzech pokojach należy zapłacić 1 949 zł. Do studentów z większym budżetem lub chcących mieszkać w liczniejszej grupie osób, skierowane są lokale 4-pokojowe i 5-pokojowe. Ich stawka to przeciętnie 2 528 zł/m-c i 3 163 zł/m-c.

2

Spójrzmy teraz na to jak kształtują się ceny wynajmu mieszkań w poszczególnych dzielnicach Lublina. Z uwagi na to, że nie we wszystkich 27 obszarach miasta dostępne są lokale do wynajęcia lub ich liczba nie przekroczyła 10 jednostek, analiza została ograniczona do 14 dzielnic. W zależności od lokalizacji średnie ceny zaczynają się od 1 480 zł/m-c i sięgają do 2 055 zł/m-c. Najwięcej za mieszkanie do wynajęcia zapłacą studenci chcący mieszkać w samym sercu miasta. To właśnie w Śródmieściu znajdują się lokale z najwyższej półki cenowej. Tylko nieznacznie mniej zapłacą osoby myślące o Czechowie. Zarówno w Górnym jak i Dolnym przeciętna cena mieszkania na wynajem jest bliska 2 tys. zł/m-c. Stosunkowo wysoka cena średnia charakteryzuje także lokale w Wieniawie, Sławinku oraz Centrum, która wynosi odpowiednio 1 942 zł/m-c, 1 917 z/m-c. i 1 841 zł/m-c. Z drugiej strony studenci najmniej mogą zapłacić szukając mieszkania na terenie dzielnic Kalinowszczyzna oraz Dziesiąta. Za przeciętne mieszkanie na wynajem w tych częściach Lublina należy zapłacić nieco poniżej 5 tys. zł/m-c.

3

Pozostając przy dzielnicach Lublina, popatrzmy teraz jak przedstawia się sytuacja mieszkań na wynajem w zależności od liczby pokoi. Zgodnie z wynikami wykresu dla całego miasta, w większości z poszczególnych obszarów dominują lokale 2-pokojowe. W przypadku lokali 3-pokojowych duża liczba również w ujęciu nominalnym znajduje się w Centrum, stosunkowo wysoki odsetek jest także zlokalizowany na terenie dzielnic Botanik oraz Dziesiąta.

4

A gdzie lubelscy studenci wynajmują mieszkania? Ich wybór często determinowany jest bliskością ośrodków naukowych oraz wysoką dostępnością komunikacyjną z pozostałą częścią miasta. Oba czynniki spełnia LSM czyli Rury, które położone są blisko wydziałów UMCS-u, gmachu UP i KUL-u, a także w najbliższej odległości od Miasteczka Akademickiego i wielu klubów studenckich. Pod tym kątem dobrze wypada także Wieniawa, a dla studentów UP i KUL-u także Felin. Studenci poszukujący mieszkania na wynajem na nowym osiedlu, swoje kroki skierują na Czuby lub Czechów.

Umowa najmu i protokół przekazania lokalu do pobrania

  1. umowa najmu do pobrania

  2.  protokół przekazania lokalu do pobrania

Poniżej lista miast, które opisaliśmy w poprzednich cyklach.

Kraków: 


http://strefynieruchomosci.blog.pl/2014/07/16/raport-strefynieruchomosci-blog-pl-mieszkanie-dla-studenta-w-tym-tygodniu-krakow/

Rzeszów: 


http://strefynieruchomosci.blog.pl/2014/07/11/raport-strefynieruchomosci-blog-pl-mieszkanie-dla-studenta-w-tym-tygodniu-rzeszow/

Olsztyn:


http://strefynieruchomosci.blog.pl/2014/07/24/raport-strefynieruchomosci-blog-pl-mieszkanie-dla-studenta-w-tym-tygodniu-olsztyn/

Wrocław:


http://strefynieruchomosci.blog.pl/2014/07/31/mieszkanie-dla-studenta-wroclaw/

Trójmiasto:


http://strefynieruchomosci.blog.pl/2014/08/06/mieszkanie-dla-studenta-trojmiasto/

Warszawa:


http://strefynieruchomosci.blog.pl/2014/08/13/mieszkania-dla-studenta-warszawa/

Poznań:


http://strefynieruchomosci.blog.pl/2014/08/19/mieszkania-dla-studenta-poznan/

Białystok:

http://strefynieruchomosci.blog.pl/2014/08/20/mieszkania-dla-studenta-bialystok/

Przemysław Kotwicki, serwis otoDom.pl

Jarosław Mikołaj Skoczeń Grupa Emmerson

Be the first to comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook