Cztery filary Narodowego Programu Mieszkaniowego

W poprzednim materiale zaprezentowaliśmy cele i zakładane rezultaty Narodowego Programu Mieszkaniowego. Trzeba przyznać, iż założenia są bardzo ambitne i zrealizowanie ich wymagać będzie podjęcia wielu skoordynowanych działań. Na czym w praktyce będzie więc opierać się ten  szeroko zakrojony program.

 

Według prezentowanych informacji Narodowy Program Mieszkaniowy będzie opierał się na czterech głównych filarach, zaprezentowanych w poniższej tabeli.

Cztery filary Narodowego Programu Mieszkaniowego

Najbardziej efektownym i równocześnie najbardziej oczekiwanym punktem całego przedsięwzięcia będzie budowa tanich mieszkań na wynajem. Zakładane cele nie będą mogły zostać jednak w pełni zrealizowane bez pozyskania stabilnych źródeł finansowania, czy też bez przeprowadzenia wielu regulacji prawnych ułatwiających budowę mieszkań i późniejszego gospodarowania wybudowanym zasobem. Polepszenie warunków mieszkaniowych powinno być także efektem poprawy standardu technicznego istniejących zasobów.

 

Grupa Emmerson S.A.

Be the first to comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook